Polityka prywatności

JustynaDąbrowskaFoto.pl

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Justyna Dąbrowska-Czoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Dąbrowska-Czoska Fotografia, NIP: 5882448750 z siedzibą przy ul. Wschodniej 22, 84-242 Luzino.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana dobrowolnie przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola check-box i może zostać odwołana w każdym momencie, choć Użytkownik musi być świadomy iż może wiązać się to z uniemożliwieniem wykonania usługi przez Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to:
  1. imię i nazwisko
  2. adres mailowy
 4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu:
  1. odpowiednie zawarcie i realizację umowy – przeprowadzenie sesji fotograficznej i rozliczenie jej efektów
  2. przesyłanie przez Operatora (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Jedyne podmioty, który otrzymują dane to organy posiadające odpowiednią legitymację prawną.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,
  2. dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek,
  3. usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. przenoszenia danych
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji na temat:
  1. celów przetwarzania
  2. kategorii danych osobowych
  3. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane
  4. planowanego okresu przechowywania danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Dane użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Operatora.
 10. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem mailowym justynadabrowska.fotografia@gmail.com .